فروش و بازرگانی : 03137751948

عایق پشم سنگ ایزوترم

  • عایق پشم سنگ ایزوترم

پشم خام فله (ایزوترم)

الیاف خام تولید شده که هیچ ماده افزودنی ندارد . این الیاف ماده اولیه تولید سایر اشکال عایق پشم سنگ و سرباره بوده اما خود نیز قابلیت استفاده بعنوان عایق حرارتی و صوتی را دارد.

کاربرد

عایق کاری حرارتی و صوتی فضاهای فاقد شکل هندسی منظم
جداره دیواره های ساختمان
جداره دودکش ها
بین درب های چوبی
منبع اگزوز اتومبیل ها
دستگاه های صنعتی
جایگزین مناسب و بی ضرر آزبست که در تولید لنت ترمز به کار برده می شود .

دمای کارکرد

این الیاف تا دمای 800 درجه سانتیگراد به عنوان عایق حرارتی و صوتی استفاده می شود .