فروش و بازرگانی : 03137751948

فوم پلی اتیلن معمولی و کراسلینک

خواص فوم های پلی اتیلن تحت تاثیر ساختار تخلخلی و خواص مکانیکی پلیمر پایه می باشد . فوم های پلی اتیلن از نظر عامل شبکه کننده به دو دسته فوم های خطی و شبکه ای تقسیم می شوند . فوم های خطی که عامل شبکه کننده ندارد به نام ” فوم پلی اتیلن معمولی ” یا ” EPE ” شناخته می شوند . در فوم های شبکه ای از عامل پخت استفاده می شود که این عامل باعث بوجود آمدن ساختار سه بعدی در محصول نهایی شده و خواص محصول بهبود می یابد ، این گروه از فوم های پلی اتیلن به نام ” فوم پلی اتیلن کراسلینک ” یا ” XPE ” شناخته می شوند .

مشخصات عایق های پشم سنگ و سرباره

این عایق ها :

    • بصورت ورقه ای ، لوله ای ، تخته ای ، میله ای و توری قابل عرضه می باشند .
    • قابلیت لامینه شدن با فیلم های پلیمری ، متالایز یا فویل آلومینیوم را دارد .
    • در انواع رنگ ها قابل عرضه می باشد .
    • نوع کراسلینک آن قابل عرضه با مواد ضد حریق را دارد .

انواع فوم پلی اتیلن